područje rada: ELEKTROTEHNIKA I RAČUNALSTVO
 zanimanje: TEHNIČAR ZA RAČUNALSTVO

 

Tehničar za računalstvo obavlja razne informatičke djelatnosti kao što su sastavljanje, servisiranje i održavanje sklopovske opreme  računala te instalira gotove programe u računalo, održava računalnu mrežu, administrira serverske aplikacije.

To je zanimanje koje se stječe kroz četiri godine srednjeg strukovnog obrazovanja. Završetak srednjoškolskog programa obrazovanja završava izradom i obranom završnog rada.
Za održavanje računalnih uređaja, nužna su  stručna znanja iz elektrotehnike i ostalih tehničkih područja te tehničar za računalstvo mora poznavati tehničko crtanje i dokumentiranje, osnove elektrotehnike, elektrotehničke materijale i komponente, mjerenja u elektrotehnici te finomehaničku tehniku. Zbog izrazito dinamičnog razvoja i promjena u informatici i računalstvu potrebno je konstantno stručno usavršavanje.